Oświadczenie nabywcy

Ze względu na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1697) od dnia 1 stycznia 2019, w przypadku zakupu ekogroszku w zwolnieniu z podatku akcyzowego, wymagane jest podanie przez Państwa w trakcie składania zamówienia numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości.

Poniżej przesyłamy formularz do wypełnienia:

Należy go przesłać na adres email lub za pośrednictwem poczty: